ایده و طرح تاتو مار + نماد شناسی

یکی از مشهورترین داستانهای مار، از کتاب مقدس است. هنگامی که خدا آدم و حوا را ایجاد کرد، آنها را در باغ عدن قرار داد و به آنها گفت که می توانند از باغ به جز میوه ممنوعه چیزی از باغ بگیرند.

ادامه خواندن “ایده و طرح تاتو مار + نماد شناسی”