طرح برای قوزک پا Archives - کمک یار طرح تاتو فارسی

طرح تاتو مناسب پا و مچ پا (سری سوم)

خال کوبی یک تصویر دائمی است که با استفاده از یک سوزن و جوهر موتوری روی پوست شما کشیده می شود. می توانید روی بسیاری از نواحی بدن خود یک خال کوبی بکشید. یکی از مناطق محبوب قوزک پا است. خال کوبی مچ پا به این معنی است که به نظر می رسد وقتی در محیط عمومی یا رسمی قرار بگیرید ، آرام و مهار باشید. با این حال ، وقتی تنها هستید یا جشن می گیرید ، جذاب هستید. این نوع خال کوبی را می توان در دید ساده پنهان کرد.

ادامه خواندن “طرح تاتو مناسب پا و مچ پا (سری سوم)”