ایده و طرح تاتو پروانه + نماد شناسی (سری اول)

پروانه یک نماد عشق و رفاه است.. اعتقاد بر این است که اگر شما پروانه را در دست خود نگه دارید و آرزو را به بهشت ​​برسانید، میل بیشتر به ارمغان خواهد آورد. 

ادامه خواندن “ایده و طرح تاتو پروانه + نماد شناسی (سری اول)”