طرح تاتو مینیمال برای کل بدن مناسب دختر و پسر

طرح تاتو  گربه مینیمال

تاتو مینیمالیسم یک سبک تاتوپوشی است که در آن از طرح‌ها و الگوهای ساده، کم‌جزئی و کم‌جزوه استفاده می‌شود. در این سبک، اصول سادگی، تمیزی و کم‌جزئیت به عنوان مبنای طراحی قرار می‌گیرند. طرح‌ها در تاتوهای مینیمالیستی معمولاً خطی و ساده هستند و به شکل‌ها و الگوهای هندسی، سمبل‌ها و نمادها، گل‌ها، حیوانات و اشکال طبیعی تاکید می‌کنند.

ادامه خواندن “طرح تاتو مینیمال برای کل بدن مناسب دختر و پسر”