نسبت محتوی با تصویر در خالکوبی (قسمت سوم)

تا اینجای کار ما نشان دادیم که چطور می‌توان در یک پروسه‌ی فردی و شخصی، در مسیر تولید محتوای تصویری خالکوبی، قدم برداشت و با انتخاب‌ها و پیشنهادهای فرمی، تصویری و دیداری معناهای از پیش موجود را تبدیل به یک محتوای شخصی و منحصربفرد کرد.

ادامه خواندن “نسبت محتوی با تصویر در خالکوبی (قسمت سوم)”