طرح گل ایده تاتو گل Archives - کمک یار طرح تاتو فارسی

ایده و طرح تاتو گل رز + نمادشناسی

جوانان مدرن جوان و زنان که تصمیم به تزئین بدن خود را با خال کوبی تصفیه شده اغلب گل ها را ترجیح می دهند. ملکه تاتو گل دار همیشه گل رز بوده و باقی مانده است. تفسیرهای بسیاری از این نقاشی وجود دارد. در زمان های بسیار قدیم، یک طرح تاتو گل رز در بدن برای زندانیانی که به اعدام محکوم شده بودند، یعنی بمب گذاران انتحاری اعمال شد. این مدت طولانی بود و اکنون فراموش شده است، و در طول زمان نگرش به این نقاشی بسیار تغییر کرده است. امروزه ارزش های اصلی تاتو با تصویر این گل عشق و زیبایی است.

ادامه خواندن “ایده و طرح تاتو گل رز + نمادشناسی”