جغد ایستاده جغد بیدار جغد روی دست جغد روی پا Archives - کمک یار طرح تاتو فارسی

طرح تاتو جغد و نماد شناسی

یک عروسک از یک جغد در فنگ شویی یک شکل از یک پرنده است که در پایه کم با یک نگاه به جلو نگاه می کند.

قدرت و اهمیت این مجسمه همیشه در حال بحث است. بسیاری از خبرنگاران فنگ شویی می گویند جغد، مانند جغد، نماد عقل و حماقت است.

ادامه خواندن “طرح تاتو جغد و نماد شناسی”