ایده و طرح تاتو تریبال (Tribal) + نمادشناسی

تریبال به معنی قبیله و پلینزیان یا پلینسیان به معنای جزایر پلینزی یکی از قدیمی ترین سبک های تاتو در فرهنگ پلینزی به وجود آمده است. یک شکل هنری معنوی در جزایر هاوایی، نیوزیلند و ساموآ پدیدار شده بود که در واقع داستانی از زندگی یک شخص با الگو هایی معنا دار را بیان میکرد.

ادامه خواندن “ایده و طرح تاتو تریبال (Tribal) + نمادشناسی”

( ! ) Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home2/adnatat1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.18848720408shutdown_action_hook( ).../load.php:0
20.18848720408do_action( $hook_name = 'shutdown' ).../load.php:1124
30.18848720784WP_Hook->do_action( $args = [0 => ''] ).../plugin.php:517
40.18848720784WP_Hook->apply_filters( $value = '', $args = [0 => ''] ).../class-wp-hook.php:332
50.18848721912wp_ob_end_flush_all( '' ).../class-wp-hook.php:308
60.18848721912ob_end_flush( ).../functions.php:5279

( ! ) Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home2/adnatat1/public_html/wp-includes/functions.php on line 5279
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.18848720408shutdown_action_hook( ).../load.php:0
20.18848720408do_action( $hook_name = 'shutdown' ).../load.php:1124
30.18848720784WP_Hook->do_action( $args = [0 => ''] ).../plugin.php:517
40.18848720784WP_Hook->apply_filters( $value = '', $args = [0 => ''] ).../class-wp-hook.php:332
50.18848721912wp_ob_end_flush_all( '' ).../class-wp-hook.php:308
60.18858721912ob_end_flush( ).../functions.php:5279