تتو کانجی Archives - کمک یار طرح تاتو فارسی

کلمات فونت کانجی ژاپنی مناسب تاتو

کانجی یکی از سه نوع اصلی حروف ژاپنی است که به عنوان یک سیستم نوشتاری و علائم معنایی در زبان ژاپنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع نوشتاری از ایروگلیف‌ها و علائم معنایی تشکیل شده است که در ابتدا از چین به ژاپن وارد شد و به مرور زمان به تطویر و تغییر یافت. هر کانجی نمایانگر یک معنا یا کلمه می‌شود و همچنین می‌تواند بر حسب مورد به صورت صداخوانی شود.

ادامه خواندن “کلمات فونت کانجی ژاپنی مناسب تاتو”