طرح اسکلت Archives - کمک یار طرح تاتو فارسی

ایده و طرح تاتو اسلکت و جمجمه + نماد شناسی

بسیاری از مردم معنی و مفهوم انواع تاتو جمجمه و اسکلت را به معنای مرگ یا خشم می دانند. با این حال حتی در آغاز هنر تاتو جمجمه بیشتر از یک نماد برای مرگ بود در واقع نمادی برای زندگی دوباره بود، تاتو جمجمه در جوامع باستانی به معنای “تغییر بزرگ” بود و بزرگترین تغییر در زندگی، مرگ است. به همین خاطر تاتو جمجمه با مرگ در ارتباط است.

ادامه خواندن “ایده و طرح تاتو اسلکت و جمجمه + نماد شناسی”