ایده و طرح تاتو پروانه + نماد شناسی (سری دوم)

شکل پروانه شادی و خوشحالی کودکان را به تصویر می کشد. پروانه نماد تعالی روح به سمت جاودانگی و ابدیت می باشد علاوه بر اینها این شکل به ما خاطر نشان میکند که ظرافت و زیبایی مهم تر از محتوا و درون می باشد.

ادامه خواندن “ایده و طرح تاتو پروانه + نماد شناسی (سری دوم)”

ایده و طرح تاتو پروانه + نماد شناسی (سری اول)

پروانه یک نماد عشق و رفاه است.. اعتقاد بر این است که اگر شما پروانه را در دست خود نگه دارید و آرزو را به بهشت ​​برسانید، میل بیشتر به ارمغان خواهد آورد. 

ادامه خواندن “ایده و طرح تاتو پروانه + نماد شناسی (سری اول)”